Taxatietraject

- In overleg met u stellen we uitgangspunten en scherp tarief samen

-Opdrachtbevestiging welke aan de EVS en NRVT richtlijnen voldoet wordt aan u toegezonden

-Afspraak wordt ingepland voor inpandige opname van de taxeren obejcten

-Marktanalyse wordt gemaakt

-Bestemmingsplan wordt onderzocht

-Analyse toestand bodem (milieuvervuiling) en eventueel schadelijke bouwstoffen (bijv. asbest)

-Onderzoek eventuele zakelijke rechten

-Onderzoek eigendomssituatie

-Onroerende zaak wordt uitgerekendĀ  meterage/inhoud

-Referentie onderzoek vindt plaats

-Onroerende zaak wordt gewaardeerd rekenhoudend met actuele markt (per waardepeildatum)

-Taxatierapport wordt opgesteld

-Taxatie wordt onafhankelijk beoordeeld door 2e taxateur of medewerker verbonden aan validatieinstituut

-Taxatierapport wordt aan u of uw bank / accountant ter beschikking gesteld